תיקון 190 – כל ההסבר אבל בגובה העיניים

מהו תיקון חוק 190?

מדובר בתיקון של עיוות בתחום החיסכון הפנסיוני ומטרתו עידוד החיסכון בקרב גמלאים. התיקון מאפשר לגמלאים לפתוח קופת גמל להשקעות בשוק ההון במיסוי מופחת, עם אפשרות משיכה של כספים מהתיק ללא הגבלות ויכולת הורשה של התיק כולו. אם יש לכם הכנסה בפועל של 4,458 ₪ לפחות מפנסיה (נכון לשנת 2015) והגעתם לגיל 60 אז הרווחתם אפיק השקעה עם יתרונות עצומים.

אם כך מהם היתרונות?

הרבה פחות מיסוי – במצב רגיל, המס על רווחי הון עומד על 25% ברוב אפיקי ההשקעה. זאת אומרת שבכל פעם שמנהל ההשקעות בקופת גמל סטנדרטית מוכר נכס ברווח כמו מנייה או יוצר רווח מדיבידנד, או מקבל ריבית מאג”ח, הוא אמור לשלם מס של 25% מהרווח הראלי. על פי תיקון חוק 190, אין גביית מס על רווחי הון בכלל. יש לכך משמעויות מרחיקות לכת מבחינת רווחיות התיק לאורך זמן. לעומת זאת, במשיכת כספים מהתיק או פדיונו המלא, מתבצע מיסוי של 15% בלבד מהרווח הנומינלי. מדובר בהקלה משמעותית ביחס לתיקים שאינם נהנים מתיקון חוק זה, במיוחד בתקופה של אינפלציה אפסית כמו הנוכחית.

פחות עלויות בניהול התיק – עמלות רכישה ומכירה, הן בעלות משקל משמעותי הפוגע בסיכוייה ומידת רווחיותה של כל השקעה. קופות הגמל משלמות עמלות נמוכות ממקבילותיהן ולכן מביאות את אפיקי ההשקעה שבתיק להצלחה ורווחיות בהסתברות גבוהה יותר. כמו כן, דמי הניהול בקופות הגמל נמוכים גם הם, ביחס למוצרי השקעה אחרים. כגמלאים אתם זכאים לפטור ממע”מ, דמי משמרת ועמלות שורה המקובלות בענף. זכרו, כל מה שאתם לא נותנים, אתם בעצם מקבלים. הקרן גדלה והרווחים הנגזרים מהשקעות בה, עולים בהתאם.

השקעות גמישות – על פי תיקון החוק, למנהלי הקופות יש חופש פעולה רב להשקיע במגוון אפיקי השקעה הנסחרים בבורסה כמו מניות ואג”ח. כמו כן, באפשרות מנהלי הקרן להשקיע גם באפיקים שאינם סחירים כמו נדל”ן מניב בארץ ובעולם וכן להשתתף בהנפקות חדשות המתקבלות בהנחות למוסדיים.

מה עושים בעניין ירושות?

היבט חשוב ביותר שמחייב התייחסות הוא ירושה. החיסכון בקופת הגמל מאפשר לחוסכים לצרף מוטבים שיקבלו את הבעלות על הקרן במקרה של פטירה. במצב שבו החוסך נפטר עד גיל 75, רשאים מוטבי הקרן להחזיק בה, ככל שיחפצו. זאת, תוך שמירה על כל תנאי הקרן, לרבות פטור מלא ממס רווחי הון עבור הרווחים. במצב שבו החוסך הלך לעולמו לאחר גיל 75, רשאים המוטבים לפדות את כספי החיסכון ולשלם 15% מס רווחי הון. לחלופין, יכולים המוטבים לקבל קצבה מכספי התיק ופטור מלא ממס.
צור קשר

קופות גמל וקרנות השתלמות- אז מה זה בעצם “דמי ניהול השקעות”(שמופיע בדוח הרבעוני) ?

הי חברים 🙂

מדובר בעצם בעלויות השקעה נוספות של מנהלי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות במוצרי השקעה נוספים בתוך הקופות והקרנות.

אין יכולת להתמקח על העלויות הללו בין החברות והן שונות מחברה לחברה.

העיניין הוא שלאחר בדיקה … אין קורולציה בין כמות המוצרים שנרכשו על ידי מנהלים הקופות שגררו עלויות נוספות ובין תשואות הקופה לבסוף.

ויש הרבה ביקורת מצד ממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, דורית סלינגר.

ובמאי 2015 החליטה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, דורית סלינגר, להגביל את כפל דמי הניהול שמשלם ציבור החוסכים למנהלי קופות הגמל, קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים. מקורו של כפל התשלום הוא תשלום לברוקרים, למתווכים ולמנהלי השקעות זרים, בעקבות השקעה של מנהלי הכספים הפנסיוניים בקרנות השקעה, בקרנות גידור, בנדל”ן, בקרנות זרות ובמוצרים פיננסיים אלטרנטיביים.

השימוש במנהלי השקעות חיצוניים לגופים המוסדיים אינו חדש, ומנהלי הגופים המוסדיים הסבירו כי הם חסרי יכולת השקעה במוצרים אלה, ולכן הם נדרשים להשתמש במומחים חיצוניים. מומחים אלה עולים כסף כמובן — ואנחנו, ציבור החוסכים, מימנו את עלויותיהם. למעשה, הציבור שילם באמצעות דמי הניהול כ–800 מיליון שקל בשנה לגופים אלה.

סלינגר, שבחנה את העניין, הגיעה למסקנה כי למעשה נוצר כאן כפל דמי ניהול על החוסך: פעם אחת משלמים דמי ניהול למנהל הכספים הפנסיוני, ופעם שנייה משלמים דמי ניהול עבור הניהול החיצוני. בעקבות זאת החליטה סלינגר להגביל את כפל דמי הניהול, וקבעה תקרה של 0.25% מהנכסים. כלומר, הממונה קבעה תקציב שבו יוכל להשתמש מנהל הכספים הפנסיוניים כתשלום עבור שירותי ניהול חיצוניים.

מגבלה זו תיקבע כהוראת שעה בשנתיים הקרובות. מעבר למגבלה זו, לא יהיו רשאים הגופים המוסדיים להטיל על החוסכים כל הוצאה נוספת. ואולם, למרות זאת, החריגו באוצר את עלויות עורכי הדין והמהנדסים בכל מה שקשור להשקעה בנדל”ן.

הצעתה זו של סלינגר באה לאחר קרב שניטש בינה לבין מנהלי הכספים הזרים שחוששים כי מגבלה זו עלולה לפגוע בזרימת הכספים של המוסדיים לקרנות שבניהולם. סלינגר אמרה בעבר כי “חשוב לעודד את הגופים המוסדיים להשקיע במכשירי השקעה מגוונים. עם זאת, ראוי כי הוצאות המושתות על העמיתים, יוגבלו”

רוצים שאבדוק לכם …? שאלות אישיות 
כאן אני נכנס לתמונה מגיע, בודק, מנתח ומסביר והכל ללא התחייבות וכמובן בגובה העיניים.
אז תתקשרו 0508-355230 
או למייל gil.barda.fin@gmail.com
ונתאם.

צור קשר

אז מה זה בעצם מדד שארפ, מדד אלפא, מדד הנזילות? שוק ההון למתחילים שיעור מספר 1

הי חברים  בעקבות לקוחה יקרה שלי שביקשה טיפה שאסביר לה על שוק ההון בגובה העיניים  החלטתי כל שבוע להעלות פוסט קצרצר עם כמה מושגים כלכליים ומה פרושם…

נתחיל…?

מדד שארפ- מדובר על מדד מתמטי היוצר שקלול בין תשואה של קרן ההשתלמות (או כל מוצר אותו אנו בודקים) ובין רמת הסיכון הגלומה בה, תוך התחשבון בסטיית התקן של התיק. בתכלס הכי חשוב לדעת שככל שמדד שארפ הוא גבוה יותר, כך נחשבת הקרן לעדיפה יותר , היות והיא מאפשרת תשואה גבוהה יותר ברמת סיכון נמוכה יותר.

מדד אלפא- מיועד לחיזוי הפער שבין התשואה שתשיג הקרן ובין התשואה הממוצעת בשוק, זאת במטרה להבין בכמה עדיפה קרן ההשתלמות על קרנות ממוצעות. גם במקרה זה, הכי חשוב לדעת ש ככל שתוצאת המדד גבוהה יותר, כך קרן ההשתלמות נחשבת לטובה יותר.

מדד נזילות- נותן אינדיקציה למידת השקיפות של ערך התיק, שכן חלק ממרכיבי התיק מוערכים לפי מודלים, נמדדים בשווקים שאינם נזילים או נמדדים בתדירות נמוכה. המדד מעריך את מידת הדיוק והמהיימנות של הערכים והתשואות המדווחים. במקרה זה אין לנתון חשיבות לטיב הקרן או איכותה אלא פשוט נתון טכני שמדבר על שקיפות נתון התשואות.

זהו בנתיים  שבת שלום אהובים .

אני כאן לכל שאלה  גיל ברדה פיננסים וביטוח בגובה העיניים 050-8355230

זמין במייל, וואטספ, סמס, דואר, יונת דואר ואפילו באיתותי עשן :-*)

להצעה https://www.gilbarda-fin.co.il/contact_us.html

צור קשר

אם יש לכם ביטוח / גמל / תיק השקעות אתם לא צריכים לצפות בסרטון. אבל מאוד כדאי!

גיל ברדה – פיננסים וביטוח בגובה העיניים MBA-מתמחה בשוק ההון וסוכן ביטוח פנסיוני. 050-8355230

להשארת פרטים :

https://www.gilbarda-fin.co.il/contact_us.html