אמנת שרות ללקוחות גיל ברדה סוכנות לביטוח פנסיוני (2019) בע”מ.

אמנת השירות

(service level agreement) ללקוחות גיל ברדה סוכנות לביטוח פנסיוני (2019) בע”מ , באה לתאם ציפיות בין הלקוחות לבין סוכן הביטוח בכל הקשור לקבלת שירות מתמשך.

אמנת שירות

זו נבנתה מתוך תפישה הממקמת את הלקוח במרכז העשייה ותוך אמונה כי שירות הניתן תוך אחריות, זמינות, כבוד הדדי, מקצוענות ונגישות, הוא אשר יוצר נאמנות וקשר ארוך טווח.

אמנת השרות

מבוססת על חוזר השירות ללקוחות סוכנים ויועצים שפורסם ע”י הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון ביום 17 בדצמבר 2012, ומביאה לידי ביטוי מענה לציפיות הלקוחות, מקבלי השירות מול סוכן הביטוח נותן השירות כדלקמן:

 

 1. בעלי הרישיון בסוכנות מחויבים להתייחס ללקוחותיהם בהגינות ובכבוד ולכבד את פרטיותם.
 2. בעלי הרישיון בסוכנות יפרסמו במקום גלוי לעיין במשרד וכן באתר האינטרנט את דרכי ההתקשרות כולל ימי העבודה ושעות קבלת הקהל במשרד.
 3. בעלי הרישיון בסוכנות שמקבלים פניה מלקוח המבקש לקבוע פגישה, ייתנו ללקוח מענה תוך 7 ימים מיום הפניה.
 4. בעלי הרישיון בסוכנות מחויבים לקיים תקשורת יעילה וזמינה עם לקוחותיהם לתת תוך יומיים מענה ראשוני לקול פנייה ולאחר מכן יתנו ללקוח תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן.
 5. בעלי הרישיון בסוכנות מחויבים להעביר ללקוח לבקשתו, אישור ו/או מסמך תוך זמן סביר.
 6. בעלי הרישיון בסוכנות מחויבים להעביר ליצרנים השונים בקשות מאת הלקוח תוך זמן סביר, בהתאם לחובותיו על פי הדינים השונים וההסכמים עם היצרנים.
 7. בעלי הרישיון בסוכנות מחויב להעביר ללקוח תוך 7 ימים מיום הבקשה של הלקוח או לקוח לשעבר, כל מסמך שנמצא ברשותו.
 8. בעלי הרישיון בסוכנות מחויבים להכיר את דרישות הפיקוח בנוגע לטיפול בתביעות ואת נוהלי החברות בנוגע לטיפול בתביעות, ולמסור ללקוח שפנה בעניין תביעה את המידע המלא על זכויותיו ודרכי הפעולות שבאפשרותו לנקוט.
 9. בעלי הרישיון בסוכנות מחויבים להכיר את הוראות החוקים והחוזרים ולעמוד בדרישות כל דין.
 10. בעלי הרישיון בסוכנות ימנעו מלהציג ללקוח מצג אשר עלול להטעות אותו בכל שלב של היחסים ביניהם, כולל השלב הטרום חוזי.
 11. בעלי הרישיון בסוכנות מחויבים להכיר את המוצרים אותם הם משווקים.
 12. בעלי הרישיון בסוכנות מחויבים להיות בקיאים בשינויים ובעדכונים בנוגע לתחום הביטוח שבו הם עוסקים ולהשתתף מעת לעת בהכשרות ובהשתלמויות.