חיסכון פנסיוני

קרן השתלמות

קרן השתלמות

קרן השתלמות היא קופת חיסכון לשכירים ועצמאים, אשר נועדה במקור לשמש את העובדים השכירים והעצמאים למימון השתלמויות מקצועיות. עם השנים הפכו קרנות ההשתלמות לאפיק החיסכון נפוץ ומשתלם לטווח הבינוני, שכן זהו המכשיר היחיד שאינו לגיל פרישה ובנוסף מאפשר ליהנות מפטור מלא ממס על הרווחים(בכפוף לתקרת הפקדה פטורה).

חשוב לדעת:

קרן השתלמות הנה הונית. כלומר מאפשרת לך לקבל את מלוא הסכום שנצבר בבת אחת ולא כקצבה חודשית.
כספי החיסכון שנצברו בקרן השתלמות הם היחידים הפטורים ממס, לרבות מס בגין רווחים ריאליים.
ישנם שני סוגים של קרנות השתלמות: קרן השתלמות לשכיר, קרן השתלמות לעצמאי.
את כספי החיסכון ניתן לפדות אחרי 3 שנים ללא תשלום מס, לשם צרכים מקצועיים, או לאחר 6 שנים, ללא תשלום מס, לכל צורך.
גם לאחר 6 שנים שהקרן השתלמות הופכת נזילה אין החוסך מחויב למשוך את הכספים שנצברו. הוא יכול פשוט לתת להם להמשיך “לעבוד בשבילו”, תוך שמירה על הזכות לפטור ממס. לכן הראיה היא לא למשוך את קרן ההשתלמות !!!
בקרנות ההשתלמות מסלולי השקעה שונים במהות וברמת הסיכון, לכן צריך להתאים את רמת הסיכון לגיל הלקוח אופייו וטווח ההשקעה. ניתן גם לחלק את ההשקעה בין המסלולים השונים.
רוב הקרנות מאפשרות קבלת הלוואה לכל מטרה בתנאים מעולים מתוך החיסכון הצבור בקרן (בהגבלות מסויומות ולא על מלוא הסכום הצבור).

קבל הצעה ללא התחייבות

קופת גמל

קופת גמל

קופת גמל הינה אחד מהמוצרים הפנסיונים הקיימים היום לחיסכון לטווח הארוך המתאימה הן לשכירים והן לעצמאים. הקופה נועדה לצבירת סכומים לצורך תשלום דמי גמולים, פיצויים או קצבה.

עד סוף 2007, ניתן היה למשוך את הכספים מקופת הגמל לאחר 15 שנות ותק כסכום חד פעמי פטור ממס. החל מינואר 2008, בעקבות תיקון 3, קופת הגמל הפכה להיות “קופת קצבה לא משלמת”. כלומר הכספים החדשים (לאחר 2008)שהופקדו בה מיועדים לקבלת קצבה חודשית בלבד*.

*לאחר זמן יצא גם תיקון 190 שאומר שניתן יהיה למשוך אותם כהוניים (ולאחר מס של 15% נומינלי) במידה ויעמוד העמית במספר פרמטרים.

לכשירצה העמית להתחיל לקבל קצבה יידרש להעבירם ל”קופה משלמת” וממנה לקבל קצבה חודשית.

קיימות החלטות רבות בנושא ניהול קופות הגמל:

בקופות הגמל מסלולי השקעה שונים במהות וברמת הסיכון, לכן צריך להתאים את רמת הסיכון לגיל הלקוח אופייו וטווח ההשקעה. ניתן גם לחלק את ההשקעה בין המסלולים השונים.
רוב הקופות מאפשרות קבלת הלוואה לכל מטרה בתנאים מעולים מתוך החיסכון הצבור בקרן (בהגבלות מסויומות ולא על מלוא הסכום הצבור).

קבל הצעה ללא התחייבות

קרן הפנסיה

קרן הפנסיה

קרן הפנסיה הינה החיסכון החשוב ביותר למען עתידך ועתיד משפחתך.

חיסכון זה יחליף את המשכורת החודשית כאשר תפרוש מהעבודה ויספק לך קצבה חודשית לשארית חייך.

על מנת שתדע שתקופת הפרישה תהיה נעימה וללא דאגות כלכליות אתה מוזמן ליהנות מהתאמה אישית של החיסכון הפנסיוני.

חשוב לדעת:

קרן פנסיה מכילה שלושה מוצרים:

ביטוח שארים- קרן הפנסיה מבטיחה קיצבת שארים לשאריו של העמית .במקרה פטירתו במהלך חייו מתחילת החיסכון בקרן הפנסיה רעיתו תקבל קצבת שארים לכל ימי חייה וילדיו עד גיל 21. ובמקרה פטירתו לאחר יציאתו לפנסיה קיצבת השארים תשולם בהתאם למסלול שבחר העמית, גיל ההצטרפות ובהתאם לתקנון הקרן.הכיסוי הביטוחי קיים כל עוד יש רצף הפקדות לקרן פנסיה!
ביטוח נכות- במקרה של אובדן כושר עבודה עקב מחלה או תאונה (ע”פ אחוזי שנקבעו בתקנון הקרן). קרן הפנסיה תשלם
קיצבת הנכות בהתאם למסלול שבחר העמית ועל פי תקנון הקרן. הכיסוי הביטוחי קיים כל עוד יש רצף הפקדות לקרן פנסיה!
קצבת זיקנה- בהגיע הלקוח לגיל הפרישה הוא זכאי לקצבת זיקנה לאחר בחירת מסלול קבלת הקצבה
הקצבה מחושבת על פי החסכון הנצבר בקרן מחולק במקדם הקיצבה הנקבע על פי תקנון הקרן.

קבל הצעה ללא התחייבות

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים מהווה אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל. אפיק חיסכון זה מיועד לתשלום קצבה חודשית בהגיע החוסך לגיל הפרישה (67 לגבר, 64 לאישה).

בנוסף לכך, החוסך בביטוח מנהלים מבוטח בביטוח חיים (ריסק מוות) ויכול להוסיף גם ביטוח אובדן כושר עבודה. את מרכיבי הביטוח השונים ניתן להתאים להעדפותיו של המבוטח.
ביטוח מנהלים הוא חוזה בין המבוטח לבין חברת הביטוח, הנקרא ‘פוליסת ביטוח’. היות שמדובר בחוזה, מרבית התנאים בו קבועים ואינם ניתנים לשינוי במהלך תקופת הביטוח.

כך לדוגמה אם חברת הביטוח רוצה להעלות את פרמיית הביטוח בעבור כיסוי ביטוח החיים היא תוכל לעשות זאת רק לגבי מבוטחים חדשים ולא לגבי מבוטחים קיימים בפוליסה.
בביטוח מנהלים, חברת הביטוח היא זו שנושאת בסיכון הביטוחי הקיים בפוליסה.

כלומר, המבוטח משלם לחברת הביטוח פרמיה חודשית בעבור הכיסויים הביטוחיים. וחברת הביטוח תשלם במקרה מות המבוטח את סכום הביטוח למוטבים שקבע המבוטח בפוליסה, או תשלם במקרה של אובדן כושר עבודה קצבה חודשית למבוטח כחלופה להכנסתו מעבודה.
בנוסף, חברות הביטוח שיווקו עד 2013 פוליסות המבטיחות כי תשלומי הקצבה לא יושפעו משינויים בלוחות תוחלת החיים, כך שגם אם תוחלת החיים של כלל האוכלוסייה גדלה, לנתון זה לא תהיה השפעה על גובה הפנסיה של המבוטח לאחר הפרישה. דהיינו, עלייה בתוחלת החיים לא תקטין את הקצבה הצפויה למבוטח לאחר הפרישה.

קבל הצעה ללא התחייבות